Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

WYNAGRODZENIE

Wysokość wynagrodzenia oraz forma rozliczeń jest każdorazowo ustalana z Klientem przed udzieleniem zlecenia. Propozycja oferowana Klientowi uwzględnia stopień zawiłości sprawy, nakład pracy, ewentualnie także ryzyko procesowe czy rezultat świadczonej pomocy prawnej.

Forma wynagrodzenia ryczałtowego: obejmuje z góry określone, stałe wynagrodzenie za wykonanie zlecenia; np. za bieżącą, stałą obsługę prawną firmy, instytucji; za sporządzenie opinii prawnej, projektu umowy, aktu prawnego; za poradę prawną; za prowadzenie sprawy sądowej.

Forma wynagrodzenia godzinowego: obejmuje należność za ilość przepracowanych godzin, według ustalonej stawki godzinowej.

Wynagrodzenie zależne „od rezultatu”: obejmuje wynagrodzenie w przeważającej mierze uzależnione od osiągnięcia pozytywnego wyniku prowadzonej sprawy; stosowane szczególnie przy dochodzeniu roszczeń pieniężnych np. z faktur.

Wynagrodzenie Kancelarii może też sprowadzać się do kosztów zastępstwa procesowego, zasądzonych przez Sąd od dłużnika i wyegzekwowanych. W takim przypadku Kancelaria pobiera minimalne stawki, jakie zostały przewidziane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych, co oznacza, że w przypadku zasądzenia wynagrodzenia przez Sąd, Klient nie ponosi żadnych kosztów.